Restaureringsmåleri för kyrkor, hus och möbler

Med respekt, passion och stort engagemang vårdar vi arkitekturens kulturhistoriska värden och skönhet. Vi har lång erfarenhet av kultur- och restaureringsmåleri för kyrkor, hus, möbler och andra restaureringsprojekt i kulturhistoriskt känsliga miljöer. Vi besitter en bred kompetens inom traditionella måleritekniker och material, och utför såväl stora som små projekt.

Vi erbjuder även kulturhistorisk rådgivning, förundersökning/projektering och inventering samt antikvarisk medverkan i samband med restaurering eller ändringar.