Måleri & Färg

Färg har i alla tider använts för att smycka och försköna vår miljö. Förutom färgundersökningar och färgarkeologi tar vi fram färgsättningsförslag för historiska och nya miljöer. Vi rengör, rekonstruerar, lagar och restaurerar äldre måleri, tapeter och förgyllning.